Bygg din egen undervisning om Arktis

Grønland – lag i isen ses med radar

Man kan se interne lag i isen med radar, illustration fra NASA’s Scientific Visualization Studio, der viser Holocæn (grøn), istiden (blå) og sidste mellemistid-Eem (rød).

https://svs.gsfc.nasa.gov/11736

Figur: NASA’s Scientific Visualization Studio