Bygg din egen undervisning om Arktis

Undersøk sjøisen og Grønlandsisen i Google Earth

Google Earth .kmz filer der gjør det mulig og interaktivt å undersøke satellitdata om havis,  Grønlandsisen og andre isbreer.

Filene stammer fra National Snow and Ice Data Center (NSIDC) og er en del af projektet !NSIDC data on Google Earth»

http://nsidc.org/data/google_earth/

Se eksempelvis:

September Sea Ice Extent, 1979-2016, A Climate Change Tour of Cold Places, Changes in Glaciers, the Larsen B Ice Shelf, and Arctic Sea Ice Extent, Greenland Annual Surface Melt, 1979 – 2007

 

Billede: National Snow and Ice Data Center, University of Colorado, Boulder.